Easy Ways to Save Energy, Money—and the Climate!

     

This event will be offered in English, Spanish & Vietnamese! 

En español abajo. Đọc Tiếng Việt bên dưới.

Energy rates are rising, but your bills don't have to! Join Mothers Out Front Silicon Valley for our lively and engaging June Workshop to learn:

  • why energy rates are rising and how you can advocate to slow the rise
  • how you can take simple actions to save energy and money--and also help the climate. 

We're thrilled to be joined by two guest speakers:

Kate Ziemba is Public Information Manager for San Jose Clean Energy (SJCE). She was part of the team that created SJCE and is passionate about providing San Jose residents and businesses with a high content of renewable energy at competitive rates. 

Steve Schmidt, founder and COO of Home Energy Analytics, designed the HomeIntel service, providing free energy-savings coaching for PG&E customers, including those served by SJCE, SVCE and PCE. He has engineering and business degrees from Stanford and is an expert on energy efficiency and building electrification.  

This meeting will be interpreted into Spanish & Vietnamese. There is no cost to attend, but we welcome donations (tax-deductible). 

RSVP below for Zoom link. #ClimateSmart

 

En español: 

Formas fáciles de ahorrar energía y dinero y ayudar al medioambiente!

Las tarifas de energía están aumentando, pero puede evitar que sus facturas de energía aumenten.

Únase a Madres al Frente Silicon Valley para un taller especial para aprender:
  • por qué están subiendo las tarifas de energía y cómo puede abogar para frenar el aumento
  • cómo puede tomar acciones sencillas para ahorrar energía y dinero, y también ayudar al medioambiente.

Estamos encantados de contar con dos oradores invitados:

Kate Ziemba es Gerente de Información Pública de San José Clean Energy (SJCE). Desde 2018, le apasiona brindar a los residentes y negocios de San José un alto contenido de energía renovable a precios competitivos.

Steve Schmidt, fundador y director de operaciones de Home Energy Analytics, diseñó el servicio HomeIntel, brindando capacitación gratuita sobre ahorro de energía para los clientes de PG&E, incluidos los que reciben servicios de SJCE, SVCE y PCE. Tiene títulos en ingeniería y negocios de Stanford y es un experto en eficiencia energética y electrificación de edificios.

Esta reunión se interpretará al español y al vietnamita. No hay costo para asistir, pero aceptamos donaciones (deducibles de impuestos).

Confirme su asistencia a continuación para obtener la información de inicio de sesión de Zoom.

 

In Vietnamese: 

Có những cách đơn giản giúp tiết kiệm năng lượng, tiền và bảo vệ môi trường!

Tiền trả cho năng lượng đang tăng, nhưng hóa đơn năng lượng của bạn không nhất thiết phải tăng theo! Hãy cùng Mothers Out Front Silicon Valley tham gia vào một buổi hội thảo để biết về:

  • Tại sao giá năng lượng lại tăng và quý vị có thể làm gì để làm chậm việc lên giá
  • Những mẹo đơn giản giúp tiết kiệm năng lượng và tiền trả hàng tháng—và bảo vệ môi trường sống

Chúng tôi rất hân hạnh mời được hai vị khác mời ngày hôm nay:

 

Kate Ziemba là người quản lý thông tin cộng đồng cho San Jose Clean Energy (Tạm dịch: Tổ Chức Năng Lượng Sạch ở San Jose). Từ năm 2018 đến nay, cô đã đam mê trong việc cung cấp năng lượng tự nhiên tự tái tạo (gió và mặt trời) với giá cả hợp lý cho người dân và cơ sở doanh nghiệp tại San Jose.

Steve Schmidt, người sáng lập và COO của Home Energy Analytics, thiết kế dịch vụ HomeIntel nhằm cung cấp miễn phí thông tin giúp tiết kiệm năng lượng cho khách hàng của PG&E, gồm có những khách hàng của SJCE, SVCE, và PCE. Anh có bằng đại học về kỹ sư và bằng đại học về kinh doanh từ đại học Stanford và là chuyên gia trong ứng dùng năng lượng hiệu quả và hợp lý cùng với điện khí hóa trong các tòa nhà.

Buổi hội thảo sẽ được dịch sang tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Quý vị không phải trả tiền để tham gia. Nếu quý vị có lòng hảo tâm, quý vị có thể tặng tiền tùy lòng hảo tâm (được giảm tiền thuế).

Đăng ký tham gia bên dưới để nhận thông tin gia nhập qua Zoom.

 

When

June 09, 2021 at 7:00pm - 8pm

Where

Zoom

Contact

Susan Butler-Graham ·

27 RSVPS


Will you come?

If you uncheck this box, you will be opted out of all future email messages from Mothers Out Front, including messages about this event.
If you uncheck this box, you will be opted out of all future text messages from Mothers Out Front, including messages about this event.

Showing 1 reaction

Please check your e-mail for a link to activate your account.
  • Linda Hutchins-Knowles
    published this page in Upcoming Events 2021-05-30 11:50:13 -0700